vi.kidsadvices.com
Ngắn

Lưu huỳnh

Lưu huỳnh


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Những gì đặc trưng lưu huỳnh chắc chắn là mùi nặng và hăng của nó. Mặc dù không có liều tối thiểu hoặc tối đa được khuyến nghị, lưu huỳnh là một yếu tố có vị trí trong hoạt động bình thường của cơ thể.

Những gì đặc trưng lưu huỳnh chắc chắn là mùi nặng và hăng của nó. Mặc dù không có liều tối thiểu hoặc tối đa được khuyến nghị, lưu huỳnh là một yếu tố có vị trí trong hoạt động bình thường của cơ thể.
Liều khuyến cáo hàng ngày: chưa xác định.
nguồn
Thực phẩm giàu protein, chẳng hạn như thịt và cá, một số nước, chẳng hạn như không khí, cung cấp cho chúng ta lưu huỳnh.
Vai trò và đặc điểm
- can thiệp vào các hành động trên các tác nhân độc hại;
- nó liên quan đến các protein chuyên sản xuất mô xương và những protein có vai trò trong sức khỏe của móng và tóc;
- nó được cố định bởi một số độc tố, nó biến thành hóa chất không còn độc hại.

Rối loạn - thiếu hoặc thừa


Rối loạn do thiếu hoặc tiêu thụ quá nhiều lưu huỳnh
Họ đã không được báo cáo.
Lưu ý hữu ích
- Sunfat đôi khi được tìm thấy trong thực phẩm chế biến và thuốc trong nhóm sulfamide không liên quan gì đến lưu huỳnh, ngoại trừ sự cộng hưởng tương tự của tên.